• Detektiv, Lovro Božič s.p.
  Detektivske storitve
  za pravne osebe
  Učinkovito vam bomo pomagali pri nadzoru kršitev, preverili podatke o poslovnih partnerjih.
  Zavarujte svoj interes.
 • Detektiv, Lovro Božič s.p.
  Detektivske storitve
  za fizične osebe
  Rabite strokovno pomoč pri preverbi oseb in zavarovanju svojih interesov ter premoženja?

Rabite profesionalno detektivsko storitev?
Pokličite na 041 669 024 ali pišite na info@detektiv-lb.si

Detektivske storitve za pravne osebe

Kontrola in nadzor bolniške odsotnosti

KONTROLA in NADZOR bolniške odsotnosti

Izkoriščanje bolniške odsotnosti je ena najpogostejših kršitev iz delovnopravnega razmerja in v veliki meri vpliva na uspeh poslovnega subjekta.

Kontrola bolniške odsotnosti: zaposlenega obiščemo na domu, opravimo z njim razgovor in ugotovimo ali zaposleni spoštuje bolniški red.

Nadzor bolniške odsotnosti: z operativnim delom pridobimo informacije, katere delodajalcu služijo pri uvedbi morebitnih nadaljnjih postopkov.

Zloraba in kontrola potnih stroškov

KONTROLA POTNIH STROŠKOV

V teh primerih si zaposleni zavestno višajo mesečne prejemke in s tem oškodujejo delodajalca.

Za vas zberemo informacije o dejanskem bivališču zaposlenega oziroma bivališču od koder zaposleni dejansko prihaja na delo.

Preizkus alkoholiziranosti

PREIZKUS ALKOHOLIZIRANOSTI

S problemom zlorabe alkohola na delovnem mestu se soočajo številni slovenski delodajalci. Alkoholiziran delavec predstavlja veliko nevarnost zase, kakor tudi za druge udeležence v delovnem procesu.

V primeru suma zlorabe alkohola na delovnem mestu, za vas izpeljemo vse dokazne postopke, kateri vam služijo za uvedbo morebitnih nadaljnjih postopkov.

Vročanje pisemskih in drugih pošiljk

VROČANJE PISEMSKIH IN DRUGIH POŠILJK

Zavedamo se, da je čas pri vročanju pisemskih pošiljk ključnega pomena za uspešno vodenje postopkov pred postopkovnimi organi, zato vročitev izvedemo v najkrajšem možnem času.

Po opravljeni vročitvi naročnik prejme izpolnjeno vročilnico in poročilo o opravljeni storitvi, kateri sta pogoj da lahko postopek procesno pravilno steče.
Vročamo pisemske pošiljke za pravne in fizične osebe.

Poizvedba o dolžnikih in njihovem premoženju

POIZVEDBA O DOLŽNIKIH in NJIHOVEM PREMOŽENJU

Največkrat upnik ne razpolaga s podatki o dejanskem prebivališču dolžnika, kakor tudi kakšno premoženje dolžnik poseduje.

Za vas zberemo podatke o dolžnikovem dejanskem bivališču in poiščemo prava izvršilna sredstva ( denarna sredstva, premično premoženje in nepremično premoženje ), kar je bistvenega pomena za vložitev izvršilnega postopka.

Uspešnost poslovnih subjektov - due diligence

USPEŠNOST POSLOVNIH SUBJEKTOV – DUE DILIGENCE

Skrbno pregledamo in analiziramo poslovni subjekt, s pridobljenimi informacijami vam pomagamo pri odločitvah o sodelovanju z analiziranim poslovnim subjektom.

Detektivske storitve za fizične osebe

Poizvedbe o dolžnikih in njihovem premoženju

POIZVEDBE O DOLŽNIKIH in NJIHOVEM PREMOŽENJU

V primerih, ko ne morete doseči prostovoljne izpolnitve obveznosti od vašega dolžnika in želite sprožiti izvršilni postopek, poiščemo podatke o dolžnikovem dejanskem prebivališču in poiščemo prava izvršilna sredstva, da lahko izvršilni postopek čim hitreje steče.

Zaščita otrok in mladostnikov

ZAŠČITA OTROK in MLADOSTNIKOV

Ko pri svojemu otroku opazite spremembe v vedenju in vam takšno vedenje vzbuja skrb, vam priskrbimo informacije:

- Je mogoče žrtev ustrahovanja ali izsiljevanja?
- V kakšno družbo zahaja?
- Zlorablja alkohol ali droge?

Preventivno preverjanje oseb

PREVENTIVNO PREVERJANJE OSEB

Razmišljate o zaposlitvi varuške, gospodinjske pomočnice, vzdrževalca prostorov, negovalca... skratka osebe, ki bo imela vstop v vašo zasebnost?

Preverimo karakterne lastnosti osebe, njene kompetence, pretekle zaposlitve, morebitna pretekla škodljiva ravnanja, vpletenost v kazniva dejanja ali je bila oseba ovadena.

Partnerska nezvestoba

PARTNERSKA NEZVESTOBA

Sumite da vas partner vara?

Diskretno in profesionalno pridobimo materialne dokaze, kateri bodo potrdili oziroma ovrgli vaše dvome.

Rabite profesionalno detektivsko storitev?

041 669 024   ali   info@detektiv-lb.si

Stranke

Pravne osebe se pri poslovanju srečujejo z najrazličnejšimi ovirami, med katere sodijo nepoštenje in goljufije poslovnih partnerjev, kraja intelektualne lastnine, dolžniška problematika ter disciplinski prekrški zaposlenih, ki se kažejo z neupravičenimi bolniškimi izostanki, z alkoholiziranostjo na delovnem mestu, z višanjem osebnega dohodka na račun neupravičenih potnih stroškov, s kršitvijo konkurenčne klauzule in konkurenčne prepovedi.

Tudi fizične osebe se srečujejo s skrivanjem premoženja ali neželenimi medosebnimi odnosi, kar škoduje vašim ali družinskim interesom.

Naše delo za Vas je zaupno. Kot član Detektivske zbornice Slovenije sledimo kodeksu poklicne etike in vašo zasebnost skrbno varujemo.

Kontaktirajte nas in povprašajte kako lahko pomagamo zaščititi vaše zasebne ali poslovne interese, ki bodo prinesle želen rezultat in vzdržale v morebitnih sodnih postopkih.

Rabite profesionalno detektivsko storitev?
Pokličite na 041 669 024 ali pišite na info@detektiv-lb.si

Kontakt

Hvala! Vaše povpraševanje je bilo uspešno poslano!
[SMTP] napaka! Notranja strežniška napaka!
Napaka! Izpolniti morate vsa obvezna (*) polja!